En länksamling av E.L Easton med väldigt många olika grammatikövningar. Tempus, tempora eller tidsform (latin för "tid") är ett lingvistiskt begrepp för att beskriva tidsförhållandet mellan en händelse och den språkliga informationen om den. Med tempus avser man hur handlingen placerar sig i tiden, i dåtid, nutid eller framtid. [1] Bland världens språk representeras sådana tidsförhållanden på olika sätt. Sedan följer man andra regelbundna verb på samma sätt.

Du lär dig alla former. Futurum betyder ursprungligen "det som skall bliva".

- Spanska: ¿Qué estás haciendo? Exempel:Eva äter. De flesta spanska verb är regelbundna. Sammansatta tempusformer bildas av hjälpverbet haber + perfekt particip av huvudverbet. Det räcker med att lära sig böja ett litet antal sådana verb. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. Lär dig spanska former För att lära sig spanska flytande behöver man kunna ett stort antal ord och former.

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i pluskvamperfekt. Det finns både enkla och sammansatta tempusformer. - Eva está comiendo. Ännu en verbböjningsdrillare – den här gången från Learn Spanish Online. Temaformer och kompletta konjugationer för spanska verb, artiklar för substantiv och böjningsmönster för adjektiv. I spanskan finns tre olika böjningsmönster för regelbundna verb. Sammansatta tempusformer bildas av hjälpverbet Det finns både enkla och sammansatta tempusformer. Estoy trabajando Gerundium bildas av presens av estar och gerundiumformen för verben.I gerundium får ar-verben ändelsen -ando medan er- och ir-verben får ändelsen -iendo. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på … Tempus. Futurum "Futurum" är ett namn på det tempus man använder för att beskriva handlingar eller tillstånd som kommer att hända i framtiden. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Med tempus avser man hur handlingen placerar sig i tiden, i dåtid, nutid eller framtid.

Drilla de spanska verben med hjälp av verbdrillaren på StudySpanish – välj vilken typ av verb och tempus du vill träna på i vänsterkanten! Det finns både enkla och sammansatta tempusformer. I spelet Spanska verb kan du totalt få 6 guldmedaljer. Ett verb består av en stam och ändelser.