Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i …

Kriminalvården är en del av rättsväsendet. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård.

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i …

Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.