Arbetslöshet är skillnaden mellan antalet personer som är sysselsätta i ”ett riktigt arbete” och det totala antalet personer som finns i arbetskraften mellan 20 och 65 år. Några begrepp inom dagens nationalekonomi är också ständigt återkommande: marginalnytta, marginalkostnad, marginalintäkt, indifferenskurva, utbud och efterfrågan, pris, inflation, deflation, valuta, komparativa fördelar och konjunktur. Produktionsteori. Elasticitet.

Tillgång och efterfrågan. Tillgång och efterfrågan brukar ofta även kallas utbud och efterfrågan. Inflation kan uppstå på flera sätt. Hur uppstår inflation? För den som studerat något litet nationalekonomi är den mentala konstruktionen ”utbud och efterfrågan” fundamental. Finansiell ekonomi. Då stiger priserna och pengarnas värde urholkas. Inflation kan också uppstå när efterfrågan på en vara eller tjänst ökar så pass att företagen inte hinner med att producera/leverera. Då stiger priserna och varorna blir dyrare.
Tillgång och efterfrågan är ett begrepp inom marknadsekonomins grundläggande principer som beskriver förhållandet mellan tillgången på (utbudet) och intresset för (efterfrågan) en vara, tjänst eller produkt.

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare samtidigt som köpkraften minskar. När deflation uppstår i en ekonomi innebär det i många fall att en lågkonjunktur är nära eller påväg. Tillämpad ekonomi. Några av dessa är genom ökade kostnader eller genom ökad efterfrågan. Ett annat exempel handlar om att bankerna minskar pengarnas värde, att det finns för mycket pengar i omlopp i förhållande till ekonomin. Det som sker på marknaden är resultatet av ett spel mellan den som har något att utbjuda… Utbud och efterfrågan.

När utbudet av arbetskraft är större än efterfrågan uppstår arbetslöshet. Sammanfattning. Kvoten mellan dessa två grupper kallas sysselsättningsgrad.
Inflation?

Grunder i nationalekonomi samlat på ett ställe, formulerat så enkelt som möjligt med möjlighet till fördjupning för de som vill. Men detta gäller bara på … Deflation orsakas av att det uppstår ett skifte i utbud och efterfrågan av varor/tjänster och pengar – eller specifikt att utbudet av pengar (penningmängden) minskar och utbudet av varor/tjänster ökar. ... Regeringen kan då ta beslutet att acceptera en viss inflation för att minska arbetslösheten, samtidigt som vi fortsätter förvänta oss noll inflation. Jag vet inte om denna tankekonstruktion är självklar för alla eller om den är en uppfinning av någon nationalekonom, men den är bra. Övningsuppgifter. Andra sätt är genom att en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. En okontrollerad inflation kan uppstå då efterfrågan är större än utbudet under en längre tid.