Hav- og fjordseicher ... sette opp ein seiche i bukta. 1883 There was an enormous volcanic eruptions on the island Krakatoa. Delar av denne filmen kan ein sjå på VGtv. Sweden also suffered a series of bad harvests and near famine.

Jordskjelvet i Lisboa 1755 skapte seicher i kanalar 3000 km unna, i Skottland og Sverige. Kombinasjonen av tsunami og seiche nådde 14 m, og drap 159 menneske.

Analyse av filmen og målingar i terrenget synte at frå bølgjetopp til bølgjedal var det 1,2- 1,5 meter.

In 1964, Kodiak's harbor was pretty much destroyed by the tsunami that followed the big earthquake in Anchorage. Find premium, high-resolution illustrative art at Getty Images. Many from the city fled to the beaches only to be struck by these waves. I hope that is true. Seiche-bølgjene kan fortsetje fleire dagar etter tsunamien. Det ser akkurat ut som ein liten tsunami! During the 1755 Lisbon earthquake the city was not only affected by a devastating earthquake, tsunami waves also added to the destruction. However in the 1760s the situation deteriorated. View top quality illustrations of Engraving Of Earthquake In Lisbon 1755. We lived in Kodiak for 7 years. Slik vart øydeleggingane i Hilo større enn noko anna stad på Hawaii. In 1739 the Swedish Academy of Sciences was founded and in 1755 the New Testament was translated into Lapp.
Wars with Russia in 1741-43 and Prussia in 1757-62 proved to be extremely expensive for Sweden and they led to inflation and financial crisis.

Etter eit par slike vendingar finn dei tak i kameraet på mobilen. Undervassbølgjer. From what I can tell, any tsunami warnings have been cancelled. I den veglause Finnafjorden spring mannen ned til sjøen.