Det äldsta partiet i Strängnäs domkyrka, dess kärna utgörs av en rektangulär tegelbyggnad. Strängnäs domkyrka är en domkyrka i Strängnäs i Södermanland, helgad åt apostlarna Petrus & Paulus.

1462 … Som arkitekt anlitas Ove Hidemark. Orglarna i Strängnäs domkyrka. Den är en treskeppig gotisk tegelbyggnad som ersatt den ursprungliga träkyrkan, byggd på en tidigare för vikingarna mycket viktig offerplats. De hade endast ett fåtal tangenter, och dessa var så … Orgeln i Strängnäs domkyrka.

Att även Strängnäs domkyrka kan ha haft en orgel under 1200-och 1300-talen är förstås fullt tänkbart, om än inte bevisat. Omkring 1260 har kyrkan börjat byggas. I ett domkyrkokalendarium, som nu förvaras på Kungliga biblioteket, berättas att en eldsvåda bröt ut i staden den 12 juni. De tidigaste orglarna. 1971: Orgelbyggarna Troels och Finn Krohn vid Fredriksborgs orgelbyggeri i Hillerød, Danmark bygger en ny 4-manualig orgel med bevarande av stämmorna från 1860 års orgel. Den första uppgiften om att Strängnäs Domkyrka haft en orgel är från år 1473.

av Rolf Stenholm. Beträffande sådana tidiga orglar kan sägas att de till sin konstruktion var tämligen primitiva. Kyrkan var nätt och jämt färdig när den långa raden av tillbyggnader tog sin början. Kärnkyrkan stod i sin helhet färdig kort före 1340.
Nya orgeln har mekanisk traktur, elektrisk registratur och elektriska koppel.