Jag jobbade 100 procent innan, men jag klarar inte mer nu. Jag har överklag­at till Försäkringskassan, men innan jag får besked tar det hur lång tid som helst och jag undrar om jag kan göra något annat under tiden? SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Jag är undersköterska, anställd i kommunen och har varit sjukskriven i olika omgångar i mer än 365 dagar.

Utifrån det som framkommer i din fråga kan jag alltså inte se att Försäkringskassan skulle ha handlat fel i ditt fall. Om du inte har en SGI eller den är satt till 0 riskerar du att inte få någon sjukpenning om … Fortsätt läsa Skydda SGI Rapporten visar att det finns brister både i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens information.

Om du tjänar mindre än 341 200 kronor om året blir din SGI … Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Hur ska jag göra när Försäkringskassan nekar mig sjukpenning, fast jag har sjukintyg på att jag har nedsatt arbetsförmåga med 25 procent? Men så länge reglerna kring SGI ser ut som de gör, behöver informationen förbättras. Din SGI är till exempel skyddad om du är sjuk och får sjuklön eller sjukpenning.

Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst.

Försäkringskassan nekar mig nu sjukpenning. Det går att skydda sin SGI från att bli nollklassad i flera olika situationer, men det gäller att veta när man behöver göra det och hur. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk, ska vara föräldraledig eller vabba. Det finns även sätt att skydda din SGI på om du skulle bli arbetslös. Jag har begärt omprövning och lämnat ett nytt läkarintyg som komplettering, enligt vilket min diagnos är sämre.

Dessutom är fallet så att en eventuell sjukpenning beräknas utifrån SGI, vilken fastställs till 0 kr om du är arbetslös utan att uppfylla aktivitetskravet som gäller för att få SGI-skydd. Du får i regel 80 procent av lönen under sjukskrivningen – men med ett inledande karensavdrag. Om du blir sjuk och måste stanna hemma betalar arbetsgivaren din sjuklön under de första två veckorna. Här är svar på de 14 vanligaste frågorna om din sjukskrivning. Hur gör jag för att beräkna SGI?