Nu är det tänkt att eleverna på egen hand ska fylla i en 6-fältare och kunna skriva sin faktatext. Sv E 9; Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar.

I årskurs 7–9 Läsa och skriva. I kursplanen för svenska står det bl.a. Besök mitt klassrum: Att läsa och skriva faktatext i åk 3 Vi håller precis på att avsluta ett roligt och lyckat arbetsområde i 3A, Att läsa och skriva faktatext. Arbetets upplägg. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Grundskola 7 – 9 Svenska. Du ska inom området Livet, växter och djur skriva en faktatext. För att ha en större chans att göra sitt bästa och komma ihåg allt som man ska tänka på när man skriver sin faktatext har jag gjort en checklista även för fakta texter. Vi kommer att börja läsa boken i veckan och arbeta kring temat på olika sätt. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. att eleverna ska öva ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”. Svenska ÅK 9 Mentor 9B Här kan du ladda ner instruktioner, information och uppgifter som hör till momentet "att skriva en egen novell".

Faktatexter är en form av sakprosatext vars syfte är att förmedla information. Att utveckla Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Koppling till uppgiften Skriva en faktatext. Både jag och min kollega, Anna, gläds åt den utveckling eleverna gjort under detta arbetsområde. När det var dags att skriva faktatexter igen i årskurs 2 introducerade jag VÖL-strategin med förhoppningen att eleverna genom att utgå från sina …

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Bedömningsuppgift för förmågorna använda kunskaper för att granska information och kommunicera använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband. Skriva faktatext - Lärandematris Skapad 2017-10-10 10:10 i Alléskolan Lerum unikum.net. ... Sammanställ sedan informationen till en faktatext om det ämne du valt. Information om hur det ska genomföras hittar du i google-dokument här. 3.

Text+aktivitet om faktatexter för årskurs 7,8,9

Checklistan för att skriva hittar du här. Boken har tillkommit genom samarbete mellan författaren, pocketförlaget och Friends. De skrev hela meningar i tankekartan och när de skrev sin egen faktatext såg den ungefär ut som i boken de läst. Jag och min åk 9 är med i ett skapande skola-projekt som utgår från boken Gillahatahoran av Johanna Nilsson. När du är klar med sammanställningen ska du källhänvisa. Arbetsområdet bygger framför på delar av det centrala innehållet i svenska och biologi för åk. Har också en …