Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du tror att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Det kallas för allmänt högriskskydd. Därför utreder Försäkringskassan före dag 181 om medarbetaren klarar av ett annat arbete utanför din verksamhet. Sjuktalen ökar hos grundskole- och gymnasielärare . Vad händer om jag är sjukriven mer än 180 dagar? Är sjukskrivningen på grund av en arbetsskada finns ingen tidsbegränsning. När man varit sjukskriven ett helt intjänandeår så är inte sjukskrivning semesterlönegrundande alls. Svar: Nu ska Försäkringskassan pröva om din arbetsförmåga kan användas i något normalt förekommande arbete. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd. Är du sjuk mer än sju dagar behöver du ha läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Vad händer om jag är sjukriven mer än 180 dagar? Kortare avbrott gör inte att man börjar räkna om dagarna, så dina två dagar där räknas inte som ett avbrott. Bra att tänka på under sommaren för dig som är lärare .

Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12-månadersperiod slipper du karensavdraget. Vanliga frågor. Från 1 januari 2019 gäller karensavdrag på din sjuklön istället för tidigare karensdag. Om vår utredning visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete, upphör alltså rätten till sjukpenning efter 180 dagar. Måste lärare och förskollärare ge elever medicin? Vad är en percentil? Efter 180 dagar har medarbetaren bara rätt till sjukpenning i den omfattning som hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Fler frågor om sjukpenning och sjuk Mer om ämnet. Om du efter 180 dagar anses ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete så upphör Försäkringskassan att betala ut sjukpenning. Här finns också en risk att arbetsgivaren vill diskutera uppsägning. Arbetsgivaren har möjlighet att begära in sjukintyg från första dagen i vissa fall. Vad händer om jag är sjukskriven mer än 90 dagar? Om du på förhand tror att du kommer vara sjuk mycket. Där står att den är semesterlönegrundande om man inte varit borta mer än 180 dagar. Läkarintyget ska skickas till din arbetsgivare.