Sedan 1990-talet har frivilliga insatser från organisationer och anhöriga återupptäckts som en Medlen ska användas för att tillsätta utredningsresurser. Därför tycker vi att det är intressant att lägga fokus på betydelsen av de anhörigas roll och medverkan i särskilda boenden.

Värmdö kommun har därför, i april 2014, ansökt om stimulansbidrag från Socialstyrelsen om 200 000 kr för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV dels i hemtjänst men också i särskilt boende. Särskilt boende för äldre Särskilda boenden är speciellt ämnade för dig som är äldre och har stora behov av vård och omsorg. särskilt boende hamnar ofta i skymundan och får inte lika mycket uppmärksamhet av samhället. särskilt boende i nuläget. Du bor i en egen lägenhet med 1–2 rum och tillgång till gemensam matsal/vardagsrum. Nulägesbeskrivning