Utöver ersättning via den lagstadgade föräldraförsäkringen, den så kallade föräldrapenningen, kan du få föräldralön från din arbetsgivare om din arbetsgivare har kollektivavtal. Arbetstagaren ska också meddela hur … Planen är att jag ska vara hemma ca 1 år och vi vill att min sambo ska kunna vara hemma och ledig med oss både sommaren -18 och jul/nyår-18. En anställd som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska, med undantag för rätten till ledighet med tillfällig föräldrapenning, anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Försäkringskassan använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Enligt vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren meddela sin arbetsgivare ännu tidigare.

Att en arbetstagare är borta från sin anställning en period kan innebära svårigheter för arbetsgivaren att planera verksamheten, men föräldraledighet är en rättighet som arbetsgivaren har små möjligheter att påverka. Hej alla experter här inne!

En arbetstagare som planerar föräldraledighet behöver anmäla det till arbetsgivaren minst två månader i förväg, eller så snart som möjligt. Din arbetsgivare kan inte ändra dina arbetsuppgifter eller säga upp dig utan förhandling och sakliga skäl.

En frågeställning som de festa arbetsgivare förr eller senare stöter på är arbetstagarnas rätt till föräldraledighet. Försäkringskassan, ledighet och mycket mer får du hjälp med hos oss.

Grundregeln är att du är skyldig att berätta om din planerade föräldraledighet minst två månader före ledighetens början eller så snart du vill och kan. Försäkringskassans regler för föräldraledighet är något som många tycker är svårt. Om du skulle få problem med din anställning i samband med din föräldraledighet, kontakta klubben på din arbetsplats eller ring Unionen. Planera föräldraledighet - HJÄLP!! Vi förklarar därför vilka regler som gäller för dig som vill vara ledig och hur du ska gå till väga.

Jag och min sambo väntar barn i slutet av april-18 och försöker redan nu planera FL. Regler för föräldraledighet. Om det inte går ska den anställde anmäla så snart som möjligt. Genom att klicka på "Jag accepterar-knappen" samtycker du till att cookies används. Känner du till dina rättigheter som förälder? Anmälan om föräldraledighet. Men innan dess gäller det att ha god framförhållning, planera och prata med din arbetsgivare.