En gravid medarbetare kan ha rätt till omplacering eller graviditetspenning. Arbetsgivaren kan också av olika skäl vilja avsluta anställningen. Uppsägning på grund av arbetsbrist Sidan blev senast uppdaterad: 2020-04-21 Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning och det är arbetsgivarens bedömning som gäller. 2013-06-29 i Föräldraledighet. Reglerna ser lite olika ut beroende på bland annat vilken slags anställning du har och skälen till att anställningen upphör.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Du som har ett barn i ett familjehem ett hem för vård eller boende har vissa rättigheter, men också skyldigheter. Här får du information om vad som gäller. Omplacering pga föräldraledighet. Vissa arbeten kan vara svåra eller omöjliga att utföra för en gravid medarbetare. 20 § Rätt till omplacering enligt 18 och 19 §§ gäller endast om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete i sin verksamhet. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet.

Oavsett om du trivs på ditt jobb eller inte kan du vilja avsluta en anställning.

... Pga.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Sätta stopp för trakasserier och sexuella trakasserier.

För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Det kan bero på att arbetet är fysiskt ansträngande eller att det finns risker i arbetsmiljön.