Äggledarens vägg avger också ett sekret som ger ynglen näring. ovovivipari; vivipari I vissa fall, såsom hos grodorna, sker befruktningen utanför kroppen medan andra ovipara djur har inre befruktning men huvuddelen av utvecklingen sker i ägget utanför moderns kropp. Efter inre befruktning (se föregående svar) kläcks ynglen ur ägget inuti äggledaren. kräldjur .ﺢﻴﺳﺎﻤﺘﻟﺍﻭ ﺎﺡ ﻟﺍﻭ ﺎﻓﻷﺍ ﻞﺜﻣ ﻒﺣﺍﻭﺰﻟﺍ inre befruktning .ﺽﻮﻴﺒﻟﺍ ﻯ ﻧﻷﺍ ﻊﻀﺗ ﻢﺛ ،ﻻﻭﺃ ﺕﺎﻀ ﻮﺒﻟﺍ ﺢﻴﻘﻠﺗ ﻢﺘﻳ .ﻯ ﻧﻷﺍ ﻢﺴﺟ ﻞﺧﺍﺩ ﺢﻴﻘﻠﺘﻟﺍ ﺙﺪﺤﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋً Äggen och ynglen utbyter syre och koldioxid med äggledarens väl genomblödda vägg. Se även. Bland ovipara djur finns fåglar, groddjur, insekter samt de flesta kräldjur och fiskar.