En dubbeldäckare eller tvåvåningsbuss är en buss med två våningar. [1] Dessa togs den 9 december 2005 ur reguljär trafik, och trafikerar sedan dess bara museilinjer i centrala delarna av staden.

Bland de mer kända modellerna återfinns de röda Routemasterbussarna i London, som sattes i trafik 1956 och med åren kommit att bli något av en symbol för staden. [2]