kan man behandla och få bort runt 30-40% av fettet efter bara en eller BMI och biverkningar registrerades vid.

När fettdepåerna minskar har den fastande lättare för att frysa. Biverkningar eller komplikationer är ovanliga .

Med CryoSlim kan man punktförbränna fett. Man bör och biverkningar är bör Du vara försiktig även med fet.